Taller 20

TIC per a la diversitat

La LOMCE, en el seu preàmbul, diu que l’alumne és el centre i la raó de ser l’educació i que l’aprenentatge a l’escola ha d’anar dirigit a formar persones autònomes, crítiques, amb pensament propi.

Tolos l’alumnat té un somni i talent, i són el més valuós que tenim en la societat. Encara que el talent diferisca en l’alumnat, el professorat ha de comptar amb eines per a reconèixer-lo i potenciar-lo.

Les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC’s) ens permeten personalitzar l’educació i adaptar-la a les necessitats, i al ritme de l’alumnat, ja siga per a reforçar i recolzar en cas de baix rendiment, o expandir els coneixements transmesos a l’aula “sense límits”. Així mateix, l’ús responsable de les Tics ha d’estar present en tot el sistema educatiu.MANUALES


 

WORDPRESS