XIII Jornades de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana al-Khw?rizm? «Innovació i tecnologia en educació matemàtica»

Els dies 19 i 20 d’octubre de 2018 tindran lloc a l’aulari II de la Universitat d’Alacant les XIII Jornades de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “al-Khw?rizm?” amb el lema “Innovació i tecnologia en educació matemàtica”.

Hui estem envoltats de noves tecnologies i aquest fet no és aliè al món matemàtic. La gran acceptació de metodologies emergents manifesten, ara més que mai, que estem davant d’un imminent canvi que ens ha de fer caminar al compàs dels nous temps. Queda darrere aquella pedagogia en què l’alumnat no veia la utilitat de les matemàtiques, perquè allò que pretenem és, en primer lloc, que els jóvens tinguen un aprenentatge significatiu i permanent i, en segon lloc, que gaudisquen del procés d’ensenyament-aprenentatge d’una matèria que tan complicada els ha resultat sempre. Desterrem, doncs, la idea d’inutilitat, de ser una matèria pesada i apostem per descobrir d’una manera innovadora l’apassionant joc de les matemàtiques i, d’aquesta manera, els nostres alumnes comprendran millor la realitat que els envolta.
Per tant, és la nostra obligació com a docents actualitzar els nostres coneixements per poder ensenyar d’una manera diferent i més atractiva les matemàtiques als nostres alumnes.

 

Presentació de propostes de comunicacions, tallers o taules:

Es poden presentar propostes de comunicacions, tallers o taules per mostrar experiències d’aula relacionades amb l’Educació Matemàtica, Geogebra, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a les Matemàtiques, la Didàctica de les Matemàtiques, i en general, qualsevol apartat teòric, pràctic o aplicat de les matemàtiques de qualsevol dels nivells: infantil, primària, secundària, batxillerat, universitat i multinivell.

La presentació de comunicacions, tallers i taules haurà de realitzar-se abans del dia 15 de juliol de 2018. Per al procés d’avaluació i acceptació dels treballs, caldrà enviar un resum per correu electrònic a: 13jornades@semcv.org, indicant:

Títol
Nom de l’autor o autors
Adreça electrònica i telèfon mòbil de cada autor
Institució de referència de cada autor
Modalitat (Comunicació, taller o taula)
Nivell (Infantil, primària, secundària, batxillerat, universitat o multinivell)
Idioma de la ponència.
Paraules clau (Màxim 5)
Resum (Màxim 10 línies)
Descripció detallada del contingut del treball
Bibliografia

És condició indispensable per a ser acceptada qualsevol proposta que el seu autor estiga inscrit en les Jornades, i en cas de ser un grup, almenys un dels autors.

Una vegada que la proposta haja estat avaluada rebràs una notificació confirmant la seua acceptació o no.
En cas d’acceptació caldrà enviar-la en format extens (treball complet) abans del 10 de novembre de 2018 per correu electrònic a: 13jornades@semcv.org per a la seua publicació.

Els treballs en extens cal presentar-los d’acord amb les següents característiques:

FORMAT

Arxiu en format WORD (.doc o .docx)
DIN A4
Marges superior i inferior: 2,5 cm
Marges esquerre i dret: 3 cm
Pàgines sense numerar, sense capçaleres ni peu de pàgina
Lletra: Times New Roman, grandària 12 punts
Interlineat: 1,5
Text justificat i sense sagnies
Extensió màxima: 15 pàgines, incloent-hi les referències bibliogràfiques (en cas de ser necessari es pot incloure fins a 5 pàgines de Annexos després de les referències bibliogràfiques)

CONTINGUT

Primera línia: Títol del treball en majúscula i negreta
Segona línia: Nom dels autors
Tercera línia: Adreça electrònica de cada autor
Quarta línia: Institució de referència de cada autor
Cinquena línia: Modalitat
Sisena línia: Nivell educatiu
Setena línia: Paraules clau (màxim 5)
A partir de la vuitena línia: Resum (màxim 10 línies, en cursiva i interliniat 1)
Tot seguit el desenvolupament del treball.
Gràfiques, taules i il·lustracions: inserides en el cos del treball en el lloc que corresponga i amb qualitat d’impressió.
Referències bibliogràfiques: s’especificaran al final del treball, s’ordenaran alfabèticament pel cognom del autors seguint el format APA (versió actualitzada 2015).
Per a facilitar el compliment de les condicions de format, es recomana descarregar la plantilla d’extensos fent clic ací.
Les referències bibliogràfiques seguiran el format APA. (Disponible en formatoapa.com)

 

Quotes d’inscripció
(inclou dinar de dissabte)
Fins el 30 de juliol 2018 Fins el 30 de setembre 2018
30 €
40 €
Socis de les  societats de la FESPM o de la SCM
50 €
60 €
No socis

Mes informació: https://www.semcv.org/presentacio-13-jornades

 

(227 Posts)

José Aurelio Pina Romero, Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadística por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ejerce como profesor de Matemáticas en el IES Bahía de Babel. Es amante de las nuevas tecnologías y metodologías educativas, y en su tiempo libre le gusta practicar deporte y viajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *