XXX Olimpíada Matemàtica. Província d’Alacant

Està obert el termini d’inscripció per a participar en l’Olimpíada Matemàtica 2019. El formulari està obert per a inscriure als alumnes participants fins al 28 de febrer de 2019.

El procediment per a fer la inscripció és el següent:

El professor o professora responsable de l’activitat omplirà el formulari d’inscripció ‘on line’ seguint els passos que el mateix proposa:

1. Inscripció del centre i del professor/a responsable.

2. Informació de la quantitat d’alumnat participant i de professors acompanyants i posterior pagament de la quota d’inscripció, fent el TOTAL dels alumnes inscrits en una única transferència al compte de TRIODOS BANK posant en el concepte el CODI DEL CENTRE, EL NOM DEL CENTRE EDUCATIU I LOCALITAT.

3. Enviament del justificant del pagament.

4. Inscripció de les dades de l’alumnat participant i professorat acompanyant. 

Cal fer tot el procés abans del 28 de febrer de 2019.

Us recordem que enguany els alumnes hauran de portar el document d’autorització familiar i entregar-lo a l’organització quan es presente a l’acreditació el dia de celebració de la Fase Comarcal.

Document d’autorització familiar

SEUS DE LA FASE COMARCAL

I.E.S. L’Arabí (L’ALFÀS DEL PI)

LArabi

I.E.S. L’Allusser (MUTXAMEL)

LAllusser

C.E.I.P. Reina Sofía (PETRER)

cpsofia

I.E.S. Cayetano Sempere (ELX)

ies cayetano sempere

I.E.S. NÚM. 1 Libertas (TORREVIEJA)

IES LIBERTAS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (https://semcv.org/olimpiada/)

Per a qualsevol dubte, podeu preguntar enviant la vostra consulta a:

olimpiadalacant@semcv.org

CONVOCATÒRIA DE LA FASE COMARCAL 2019

OLIMPÍADA MATEMÀTICA ALACANT 2019

FASE COMARCAL DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT

Convocatòria de la Fase Comarcal 2019

1.- Convoca: Societat d’ Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana «Al-Khwarizmi».

2.- Organitza: Assemblea Provincial d’Alacant de la Societat «Al-Khwarizmi».

3.- Participants: L’alumnat matriculat en Tercer Cicle de Primària (5è i 6è) i en E.S.O. per al curs 2018–2019 en Centres Públics i Privats de la província d’Alacant. Els alumnes queden agrupats en tres nivells:

Primer Cicle ESO (A), Segon Cicle ESO (B) i Tercer Cicle de Primària (C).

4.- Objectius de l’Olimpíada Matemàtica:

  • Divulgació de les matemàtiques a través de la resolució de problemes.
  • Afavorir una actitud positiva cap a les matemàtiques entre l‘alumnat i la societat en general.
  • Potenciar el gust per la resolució de problemes a través d’una activitat formativa, lúdica i creativa.
  • Desenvolupar capacitats d’intuïció, raonament, imaginació i deducció.
  • Fomentar la convivència, l’intercanvi d’idees i amistat entre estudiants i professorat.
  • Divulgar les proves proposades amb l’objectiu d’oferir material de recolzament al professorat de Matemàtiques i incorporar l’ús de les tecnologies imperants a les classes de matemàtiques.

5.- Desenvolupament: L’Olimpíada consta de diverses fases: Comarcal, Provincial, Autonòmica i Nacional.

  • A la Fase Comarcal se seleccionaran 30 participants per nivell, que passaran a la Fase Provincial. La Fase Comarcal consistirà una prova de caràcter individual. Se celebrarà el dissabte 6 d’abril de 2019 al matí a les diferents seus designades per l’organització.
  • La Fase Provincial consistirà en una Jornada festiva i matemàtica, amb una prova individual i una prova per equips, i se celebrarà al llarg del dissabte 4 de maig de 2019al CEIP Reina Sofia de Petrer. A la Fase Provincial se seleccionaran 8 finalistes per nivell, que passaran a la fase Autonòmica.
  • La Fase Autonòmica consistirà en la participació d’un cap de setmana de convivència amb proves individuals i per equips al Col·legi Internacional Lope de Vega a Benidrom,  i se celebrarà els dies 25 i 26 de maig de 2019. A la Fase Autonòmica se seleccionaran 3 participants de 2on. d’ESO que passaran a la Fase Nacional.

6.- Fase Comarcal.

Per a inscriure’s a laXXX Olimpíada Matemàtica l’únic requisit és estar matriculat durant el curs 2018-2019 en el curs corresponent al nivell, i pagar els drets d’inscripció. Cada participant en la Fase Comarcal de l’Olimpíada Matemàtica haurà de pagar 5 € de drets d’inscripció, en els quals s’inclouen: samarreta commemorativa de l’Olimpíada, material, diploma, esmorzar i record de participació. Caldrà ingressar per transferència la quantitat corresponent al total dels alumnes del mateix Centre al següent número de compte de Triodos Bank: ES47 1491 0001 2030 0007 7776, indicant en la referència el CODI DEL CENTRE, EL NOM DEL CENTRE EDUCATIU I LOCALITAT. Els Centres únicament podran presentar aquell nombre d’alumnes de qui tinguen pagada la seua inscripció.

Demanem als professors fer una selecció prèvia dels alumnes que representaran al seu col·legi o institut, en una activitat a desenvolupar al mateix centre. També demanem, ens indiquen quants seran els professors acompanyants així com totes les seues dades. De cada Centre es podran presentar, com a màxim, 8 alumnes per a cada nivell.

7.- Procés d’inscripció

El professor o professora responsable de l’activitat omplirà el formulari d’inscripció ‘on line’ seguint els passos que el mateix proposa:
1. Inscripció del centre i del professor/a responsable
2. Informació de la quantitat d’alumnat participant i de professors acompanyants i posterior pagament de la quota d’inscripció, fent el TOTAL dels alumnes inscrits en una única transferència al compte de TRIODOS BANK posant en el concepte el CODI DEL CENTRE, EL NOM DEL CENTRE EDUCATIU I LOCALITAT.
3. Enviament del justificant del pagament
4. Inscripció de les dades de l’alumnat participant i professorat acompanyant.

Cal fer tot el procés abans del 28 de febrer de 2019. 

El formulari està al requadre que trobaràs un poc més endavant. Es demana:

– Les dades del centre.
– Nom, cognoms i DNI del professorat acompanyant
– Nom, cognoms, curs de cada alumne i telèfon de la família

Caldrà elegir a quina de les cinc seus el Centre té preferència per a participar en la Fase Comarcal: Petrer, L’Alfàs del Pi, Torrevieja, Elx o Mutxamel. L’organització es reserva la possibilitat de canviar a un Centre la seu sol·licitada, amb l’ànim de mantenir l’equilibri en quan al número de participants a cada seu. Una volta tancat el període d’inscripció, no s’admetran modificacions ni canvis a la llista d’inscripcions. L’organització demana al professorat posar la màxima cura a l’hora d’omplir el formulari electrònic, i consultar al mateix si totes les dades incloses són les correctes, per tal de contrastar les possibles errades i evitar dades personals erròniament escrites o alumnes que no s’han inclòs a la base de dades. L’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat al respecte per l’incompliment d’aquesta formalitat.

Una volta celebrada la Fase Comarcal, el Jurat designat per la SEMCV designarà entre tots els participants a les diferents seus a 30 participants per nivell com a seleccionats per a participar en la Fase Provincial. La informació es farà pública a la pàgina web de la Societat al llarg de la setmana següent a la celebració de la fase comarcal. Demanem al professorat dels alumnes seleccionats, ens avisen, de qualsevol baixa en el cas de no poder assistir a la següent fase, per tal de substituir a l’alumne absent per un reserva.

Els alumnes hauran de portar el document d’autorització familiar i entregar-lo a l’organització quan es presente a l’acreditació el dia de celebració de la Fase Comarcal.

Document d’autorització familiar

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (https://semcv.org/olimpiada/) 

Per a qualsevol dubte, podeu preguntar enviant la vostra consulta a:

olimpiadalacant@semcv.org

8.- Programa de la Fase Comarcal:

Els centres educatius de la província d’Alacant podeu participar en la convocatòria de la nostra província. Enguany la fase comarcal serà el dissabte 6 d’abril a les següents seus:

SEUS DE LA FASE COMARCAL (6 d’abril de 2019)

L´ALFÀS DEL PI

I.E.S. L’Arabí

Avgda. de la Constitució, s/n

Tl.: 966 86 03 15

MUTXAMEL

I.E.S. L’Allusser

C. Tirant Lo Blanc, 11

Tl: 965 95 13 82

PETRER

C.E.I.P. Reina Sofía

Avda. Reina Sofía, 100

Tl: 965 37 71 71

ELX

I.E.S. Cayetano Sampere

C/ L’avet, 3

Tl: 966 91 22 65

TORREVIEJA

I.E.S. Núm. 1 Libertas

Polígono Aguas Nuevas, sector 25 – parc. 33

03183- TORREVIEJA, ALICANTE

Tl.: 965 29 01 00

Horari:

9:30 Presentació dels inscrits.

10:00-11:30 Prova individual

11:30 Lliurament de samarreta, diploma i record de participació. Esmorzar amb refresc i final.

Per a resoldre les activitats proposades es demana que cada alumne porte aquell material que considere precís: bolígraf, llapis, goma, regla, compàs, calculadora… Atenció: no estarà permés les llistes amb fórmules en cap prova, provocant la desqualificació a qui no respecte aquesta norma.

IMPORTANT: No estarà permès l’ús de mòbil ni d’aparells de música durant les proves, pel que aconselleu que millor no els porten. Insistiu en què quan contesten les proves, raonen al màxim i expliquen el que fan i com ho fan, ja que el jurat podrà valorar millor la seua resposta.

9.- Fase Provincial:

DATA: 4 de maig de 2019

LLOC DE REALITZACIÓ: CEIP Reina Sofia (Petrer)

Avd. Reina Sofia, 100

Telèfon: 965 37 71 71

Organitza: CEIP Reina Sofia (Petrer)

cpsofia

Col·labora

Patrocina:

CASIO

10.- Fase Autonòmica:

Setanta-dos finalistes participaran en una convivència matemàtica de cap de setmana mentre resolen unes noves proves Matemàtiques. Els classificats de cada nivell representaran a les seues províncies en la Fase Autonòmica.

DATA25 i 26 de maig de 2019
LLOC DE REALITZACIÓCol·legi Internacional Lope de Vega (Benidorm)

Els TRES finalistes de primer o segon d’ESO millor classificats en la fase Autonòmica de la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen els requisits exigits, participaran en la XXX Olimpíada Matemàtica Nacional, convocada per la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques, que se celebrarà a JAEN del 26 al 30 de Juny de 2019. Així mateix, Els TRES finalistes de cinqué o sisé de Primària millor classificats en la fase Autonòmica de la Comunitat Valenciana, participaran en la II Olimpíada Matemàtica Nacional Alevín que se celebrarà a MELILLA del 20 al 23 de juny de 2019.

11.- Puntualitzacions:

1.- Si per altres compromisos algun participant no pogués presentar-se el dia de la convocatòria, quedaria desqualificat.

2.- Els participants hauran de presentar-se amb el material habitual per a la realització d’una prova escrita de matemàtiques.

3.- La Societat «Al-Khwarizmi» pot modificar les dates i seus anunciades en el supòsit de presentar-se dificultats d’organització. En aquest supòsit s’avisaria telefònicament als afectats.

4.- Els desplaçaments a les seus corresponents, dins de la Comunitat, aniran a càrrec dels participants. El desplaçament a l’Olimpíada Nacional va a càrrec de la Societat d’Educació Matemàtica «Al-Khwarizmi». L’allotjament i manutenció corre a càrrec de l’organització.

5.- L’allotjament i manutenció de la fase autonòmica corren per compte de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana «Al-Khwarizmi».

6.- A la fase Nacional, els 3 finalistes seleccionats, aniran acompanyats per una persona designada per l’organització.

7.- La participació en l’Olimpíada Matemàtica suposa l’acceptació de les bases.

8.- La interpretació de les bases correspon a la Societat d’Educació Matemàtica «Al-Khwarizmi».

(227 Posts)

José Aurelio Pina Romero, Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadística por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ejerce como profesor de Matemáticas en el IES Bahía de Babel. Es amante de las nuevas tecnologías y metodologías educativas, y en su tiempo libre le gusta practicar deporte y viajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *